Tjänster

Kunskapscentret hjälper aktörer att starta upp och komma vidare med platssamverkan. Vill du starta ett samarbete med oss eller veta mer om våra tjänster? Kontakta info@tryggaresverige.org.

Title

Vi tar fram lokala lägesbilder genom statistik, intervjuer, flödesanalyser och besiktningar av den fysiska miljön

Title

Vi genomför upplevelseindex för att fånga in och mäta boende och besökares upplevelse av en plats

Title

Vi tar fram handlingsplaner med mätbara mål och konkreta åtgärder för att öka säkerheten, tryggheten och attraktiviteten på en plats

Title

Vi tar fram en platsorganisation, inklusive styrgrupp, finansieringsmodell och avsiktsförklaring

Title

Vi leder det operativa arbetet, inklusive tillsättande av platsansvarig, aktivering av platser och löpande uppföljning av arbetet

Title

Vi anordnar utbildningar, seminarier och studieresor kopplat till platssamverkan