Platssamverkan handlar om att offentliga och privata aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område.

Missa inte

Nytt samarbete med fokus på Platssamverkan.

Samarbetspartners