Platssamverkan handlar om att offentliga och privata aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område.

Missa inte

Nytt samarbete med fokus på Platssamverkan.

Samarbetspartners

Våra samarbetspartners är några av Sveriges ledande aktörer som förstår vikten av att prioritera ett sunt säkerhets- och trygghetsarbete.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att motverka brott och otrygghet.