Om NKP

Nationellt Kunskapscentrum för Platssamverkan bildades 2018 och drivs av Stiftelsen Tryggare Sverige. Syftet är att samla kunskap om hur platssamverkan kan bedrivas, anpassa kunskapen efter svenska förhållanden samt ge stöd och råd till aktörer som vill starta och driva platssamverkan.

Om platssamverkan

 

Platssamverkan är ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar. Det handlar om att offentliga och privata aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar över ett geografiskt avgränsat område. 

I ett område finns det oftast flera fastighets- och markägare som har rådighet över olika delar. Men människors upplevelse tar inte hänsyn till gränsdragningar utan är en upplevelse av hela platsen. Platssamverkan handlar om att utgå från platsens förutsättningar och att jobba med hela området, med fokus på rummen mellan husen

Genom samverkan är det möjligt reda ut ansvarsförhållanden och samordna resurser, så att problem tas om hand på ett mer effektivt sätt. På så sätt främjas både samhälls- och affärsnyttan.

Genom kunskap om hur platsens förutsättningar påverkar uppkomsten av brott och ordningsstörningar, och genom tillskapandet av en organisation som kan jobba långsiktigt, systematiskt och förebyggande kan dessutom säkerheten och tryggheten främjas.

Platssamverkan handlar vidare om att skapa en levande och attraktiv miljö genom bland annat placemaking. Det kan handla om att jobba med möblering, renhållning, planteringar, aktiviteter, konst med mera på en plats. Genom att jobba med placemaking skapas förutsättningar för boende och besökare att uppehålla sig i och använda den offentliga miljön, vilket både ökar tryggheten och gynnar det lokala näringslivet.

Advisory board

Kunskapscentrets samlar aktuell forskning och erfarenhetsbaserad kunskap, både nationellt och internationellt, om långsiktiga samverkansorganisationer. Till vår hjälp har vi några av världens ledande experter inom området. 

Jerome Barth är utbildad statsvetare och har en MBA från Stern School of Business, NYU. Han har expertkunskap inom områdena placemaking, hantering av offentliga rum och Business Improvement Districts (BID). Jerome har bland annat medverkat i arbetet och utvecklingen av Bryant Park och Meatpacking Business Improvement District, samt arbetat som chefsoperatör för Friends of the High Line. Idag är Jerome vice president för ekonomi och administration för the Times Square Alliance

Anke Schroeder är fil. dr. i stadsplanering och social arkitektur. Anke är specialiserad inom feministisk stadsplanering och har en bakgrund som forskare på University of Hannover. Sedan 2009 arbetar Anke som ledare för Lower Saxonys kompetenscentrum för urban säkerhet. Hon är även med- lem i Security Partnership inom urban utveckling och Women’s Advisory Committe för bostad- och stadsutveckling

Derek Bock är utbildad inom ledarskap för social innovation och internationell säkerhetshantering. Derek har en bakgrund som chef inom internationell fastighetsutveckling och ansvarig för Cape Town Central City Improvement District (CCID). Idag arbetar han som chefsoperatör för Voortrekker Road Corridor Improvement District (VRCID), som är den största City Improvement District (CID) i Sydafrika.

Ged Gibbons har en magisterexamen i platshantering från Manchester Metropolitan University’s Business School och har en trettioårig bakgrund med arbete inom kom- munen. Där har han arbetat med allt från marknadsföring till exekutiv chef för två Business Improvement Districts (BID) i Liverpool. Ged har även varit involverad i flera projekt tillsammans med Association of Town & City Management

Anna Nordin är utbildad civilingenjör inom fastighetsekonomi. Hon har 14 års erfarenhet från fastighetsbranschen, bland annat internationell verksamhet i form av konsultfir- morna Cushman & Wakefield och CBRE. För närvarande är Anna affärsområdeschef för Vasakronan i Stockholm City samt styrelsemedlem för City i Samverkan.

Cornelis Uittenbogaard är fil.dr. i stadsplanering och expert på situationell brottsprevention. Cornelis arbetar idag som forskare och stadsplanerare hos den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige. Cornelis forskningsområde rör sig kring vad som faktiskt påverkar människors trygghet i den offentliga miljön, och han är bland annat ansvarig för utvecklingen av konceptet BoTryggt2030 som är en de-facto standard för hur säkra och trygga stadsmiljöer ska planeras samt byggas

Lena Brodin är en av Sveriges mest erfarna brottsföre- byggare med över 20 års arbetslivserfarenhet från tre olika kommuner. Idag arbetar hon i Österåkers kommun som trygghetssamordnare. Lena har en lång erfarenhet från den offentliga sektorn, och på hur samverkan mellan det offentliga och privata kan bedrivas. Hennes fokusområ- de kretsar kring situationell brottsprevention, trygghet i offentlig miljö och samhällsbyggnad.

Marcel Zethoven är polisutbildad och grundare av kon- sultbyrån VAZ Global. Under de gångna 25 åren har han arbetat som polis och polischef i Amsterdam-Amstelland (Nederländerna), i första hand med frågor som rör com- munity policing och platssamverkan. År 2010 grundade Marcel en utbildnings- och konsultbyrå, VAZ Global Netherlands, och har sedan dess drivit projekt nationellt och internationellt med fokus på säkerhet och community policing.

Per Eriksson har en utbildning inom reklam och marknadsföring. Per har drivit egen verksamhet samt arbetat på ett konsultföretag med management och utveckling av köpcentrum. Sedan 2007 är Per VD på City i Samverkan Stockholm där han har byggt upp och utvecklat organisationen med utgångspunkt från de amerikanska BID-modellernas struktur. Arbetet grundar sig till stor del på samarbetet med Stockholms stad och fastighetsägarna för att tillsammans utveckla och ta hand om City.