Pågående projekt

Stiftelsen Tryggare Sverige initierar och driver platssamverkan i flera stadsdelar och orter i Sverige.  Här kan du läsa mer om var och hur platssamverkan bedrivs i praktiken. 

På uppdrag av lokala fastighetsägare, Solna stad och kommunpolis samordnar och koordinerar Stiftelsen Tryggare Sverige Platssamverkan Hagalund i Solna. Initiativet startade hösten 2018 med en trygghetsanalys som Tryggare Sverige genomförde i området på uppdrag av Rikshem.  De parter som ingår i platssamverkan är Signalisten (Solnabostäder), Rikshem, Solna stad, BRF Hagalunden, lokalpolis och Hagalunds samfällighetsförening. 

Under två veckor i juni anordnade Platssamverkan Hagalund Sommarhäng på Hagalunds torg. Med hjälp av placemaking dekorerades och möblerades torget samtidigt som en rad aktiviteter erbjöds, bland annat glassparty med Willys, pingismatch och dragkamp med Polisen, högläsning med Solna bibliotek och prova-på fäktning med SAF Fäktförening.

Ett upplevelseindex som Stiftelen Tryggare Sverige genomförde visade att tryggheten och helhetsupplevelsen av platsen ökade bland besökare jämfört med veckan innan. Flödesanalyser visade dessutom att antalet besökare ökade och att könsfördelningen jämnades ut. Här kan du läsa utvärderingen. 

Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor har tillsammans med Länsstyrelserna i Västmanland och Dalarna tagit fram en modellen Trygga Platser som under 2020 testas i fyra kommuner i Mellansverige. Projektet, som har fått stöd av Vinnova, syftar till att ta fram en ny samverkansmodell för säkra, trygga och attraktiva platser. Under 2020 kommer modellen att testas i fyra kommuner i Mellansverige. Läs vad Länsstyrelsen i Dalarna har att säga om projektet här. 

Tillsammans med Rikshem, Helsingborgshem, Kubikskolan, Helsingborgs stad samt lokalpolisen startar den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige platssamverkan i stadsdelen Fredriksdal i Helsingborg. 

Syftet är att med utgångspunkt i tidigare trygghetsanalys och kartläggning av stadsdelen tillskapa långsiktiga insatser för ett säkrare, tryggare och mer attraktivt Fredriksdal.

Läs mer här. 

På uppdrag av Flens kommun och med stöd av Leader Södermanland har Stiftelsen Tryggare Sverige fått i uppdrag att initiera platssamverkan i centrala Flen.

Som del i processen att starta upp platssamverkan skapade Flens kommun tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare  Sommartorget, med aktiviteter på Violentorget från juni-augusti 2020. Flödesanalyser visade att antalet besökare ökade med 70 % jämfört med veckorna innan. Andelen barn som använde torget ökade också betydligt.